سفارش تبلیغ
صبا ویژن

کارنامه قبولی مهندسی صنایع

در بین داوطلبان کنکور ریاضی، شمار زیادی علاقه به ادامه تحصیل در رشته مهندسی صنایع دارند. این رشته درواقع تلفیقی از مهندسی و مدیریت است و یکی از رشته های مقطع کارشناسی زیرگروه یک کنکور ریاضی می باشد. علاقه مندان به رشته مهندسی صنایع می توانند با استفاده از آخرین کارنامه های قبولی سال گذشته دید خوبی نسبت به درصد دروس قبولی این رشته بدست آورند. در ادامه تعدادی از کارنامه های آخرین نفرات پذیرفته شده سال گذشته در هر سهمیه آورده شده است. برای مشاوره تحصیلی تلفنی با مشاوران مجموعه دانتل با شماره های زیر تماس بگیرید.

 

داوطلبانی که به دنبال اطلاعات دقیق تر و کامل تری از کارنامه های قبولی و رتبه و تراز قبولی مهندسی صنایع هستند می توانند با تیم مشاوره، برنامه ریزی و انتخاب رشته مرکز مشاوره تحصیلی دانتل از طریق شماره تلفن 02126295595 تماس حاصل نمایند.

منبع: کارنامه قبولی مهندسی صنایع

کارنامه قبولی مهندسی صنایع | ایثارگران 25 درصد

داوطلبانی که در سهمیه ایثارگران 25 درصد در کنکور ریاضی شرکت می کنند می توانند از جداول زیر  برای انتخاب رشته مهندسی صنایع استفاده کنند.

کارنامه اول | ظرفیت پردیس خودگردان

سال تحصیلی : 1398 رشته : مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف
شهر داوطلب : تهران  نوع دوره : پردیس خودگردان
سهمیه قبولی : 25 درصد ایثارگران رتبه در سهمیه: 5280
رتبه کشوری: 30819 تراز : 5648
نام درس درصد
ادبیات فارسی 45 درصد
عربی 57 درصد
معارف 43 درصد
زبان 7 درصد
ریاضیات 15 درصد
فیزیک 6 درصد
شیمی 15 درصد

کارنامه دوم | ظرفیت روزانه

سال تحصیلی : 1398  رشته : مهندسی صنایع دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان
شهر داوطلب : اصفهان نوع دوره : روزانه
سهمیه قبولی : 25 درصد ایثارگران  رتبه در سهمیه: 1326
رتبه کشوری:  4840 تراز : 6515
نام درس  درصد
ادبیات فارسی 50 درصد
عربی 48 درصد
معارف 73 درصد
زبان 56 درصد
ریاضیات 37 درصد
فیزیک 41 درصد
شیمی 30 درصد

کارنامه سوم | ظرفیت غیرانتفاعی

سال تحصیلی : 1398 رشته : مهندسی صنایع دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد – مشهد
شهر داوطلب : مشهد نوع دوره : غیرانتفاعی
سهمیه قبولی : 25 درصد ایثارگران  رتبه در سهمیه: 1086
رتبه کشوری:  5460 تراز : 6570
نام درس درصد
ادبیات فارسی 47 درصد
عربی 36 درصد
معارف 68 درصد
زبان 35 درصد
ریاضیات 46 درصد
فیزیک 54 درصد
شیمی 30 درصد

کارنامه قبولی مهندسی صنایع | ایثارگران 5 درصد

داوطلبانی که در سهمیه ی ایثارگران 5 درصد در کنکور ریاضی شرکت می کنند می توانند از جداول زیر  برای انتخاب رشته مهندسی صنایع استفاده کنند.

کارنامه اول | ظرفیت روزانه

سال تحصیلی : 1398  رشته : مهندسی صنایع مجتمع آموزش عالی بم
شهر داوطلب : کرمان نوع دوره : روزانه
سهمیه قبولی : 5 درصد ایثارگران  رتبه در سهمیه: 10340
رتبه کشوری: 32742 تراز : 5824
نام درس درصد
ادبیات فارسی 20 درصد
عربی 10 درصد
معارف 36 درصد
زبان 13 درصد
ریاضیات 2 درصد
فیزیک 16 درصد
شیمی 28 درصد

کارنامه دوم | ظرفیت پردیس خودگردان

سال تحصیلی : 1398  رشته : مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر
شهر داوطلب : تهران نوع دوره : پردیس خودگردان
سهمیه قبولی : 5 درصد ایثارگران   رتبه در سهمیه: 9310
رتبه کشوری:  31000 تراز : 5765
نام درس  درصد
ادبیات فارسی 30 درصد
عربی 45 درصد
معارف 39 درصد
زبان 13 درصد
ریاضیات 15 درصد
فیزیک 6 درصد
شیمی 2.8 درصد

کارنامه سوم | ظرفیت نوبت دوم

سال تحصیلی : 1398 رشته : مهندسی صنایع دانشگاه علم وفناوری مازندران – بهشهر
شهر داوطلب : بابلسر نوع دوره : نوبت دوم
سهمیه قبولی : 5 درصد ایثارگران  رتبه در سهمیه: 9060
رتبه کشوری: 25570 تراز : 5796
نام درس  درصد
ادبیات فارسی 19 درصد
عربی 35 درصد
معارف 24 درصد
زبان 18 درصد
ریاضیات 40 درصد
فیزیک 45 درصد
شیمی 0 درصد

کارنامه قبولی مهندسی صنایع | منطقه یک

اکثر داوطلبان در سهمیه ی مناطق در کنکور شرکت می کنند از این رو کارنامه های قبولی در سهمیه ی مناطق برای بسیاری از داوطلبان کاربردی است. جداول زیر تعدادی از کارنامه پذیرفته شدگان در سهمیه ی منطقه یک را نشان می دهند.

کارنامه اول | ظرفیت غیرانتفاعی

سال تحصیلی : 1398 رشته : مهندسی صنایع دانشگاه غیرانتفاعی غیاث الدین جمشید کاشانی – آبیک
شهر داوطلب : قزوین نوع دوره : غیرانتفاعی
سهمیه قبولی : منطقه 1 رتبه در سهمیه:  5240
رتبه کشوری: 9135 تراز : 6380
نام درس درصد
ادبیات فارسی 48 درصد
عربی 49 درصد
معارف 78 درصد
زبان 16 درصد
ریاضیات 25 درصد
فیزیک 61 درصد
شیمی 28 درصد

کارنامه دوم | ظرفیت روزانه

سال تحصیلی : 1398 رشته : مهندسی صنایع مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین
شهر داوطلب : تهران نوع دوره : روزانه
سهمیه قبولی : منطقه 1 رتبه در سهمیه: 33460
رتبه کشوری: 91200 تراز : 5713
نام درس درصد
ادبیات فارسی 3 درصد
عربی 13 درصد
معارف 11 درصد
زبان 15 درصد
ریاضیات 2 درصد
فیزیک 6- درصد
شیمی 7 درصد

کارنامه سوم | ظرفیت نوبت دوم

سال تحصیلی : 1398 رشته : مهندسی صنایع دانشگاه علم وفناوری مازندران – بهشهر
شهر داوطلب : مازندران نوع دوره : نوبت دوم
سهمیه قبولی : منطقه 1 رتبه در سهمیه: 20250
رتبه کشوری: 45786 تراز : 5843
نام درس درصد
ادبیات فارسی 30 درصد
عربی 6 درصد
معارف 12 درصد
زبان 58 درصد
ریاضیات 7 درصد
فیزیک 3 درصد
شیمی 4 درصد

کارنامه قبولی مهندسی صنایع | منطقه دو

جداول زیر تعدادی از کارنامه پذیرفته شدگان در سهمیه ی منطقه دو را نشان می دهند.

کارنامه اول | ظرفیت روزانه

سال تحصیلی : 1398 رشته : مهندسی صنایع دانشگاه تربت حیدریه
شهر داوطلب : مشهد نوع دوره : روزانه
سهمیه قبولی : منطقه 2 رتبه در سهمیه: 34759
رتبه کشوری: 89200 تراز : 5412
نام درس درصد
ادبیات فارسی 18 درصد
عربی 28 درصد
معارف 10 درصد
زبان 0 درصد
ریاضیات 4 درصد
فیزیک 8 درصد
شیمی 5- درصد

کارنامه دوم | ظرفیت غیرانتفاعی

سال تحصیلی : 1398 رشته : مهندسی صنایع دانشگاه غیرانتفاعی غیاث الدین جمشید کاشانی – آبیک
شهر داوطلب :قزوین نوع دوره : غیرانتفاعی
سهمیه قبولی : منطقه 2 رتبه در سهمیه: 34080
رتبه کشوری:  34080 تراز : 5360
نام درس درصد
ادبیات فارسی 19 درصد
عربی 3- درصد
معارف 11 درصد
زبان 0 درصد
ریاضیات 4 درصد
فیزیک 3- درصد
شیمی 4 درصد

کارنامه سوم | ظرفیت نوبت دوم

سال تحصیلی : 1398 رشته : مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی قوچان
شهر داوطلب : سمنان نوع دوره : نوبت دوم
سهمیه قبولی : منطقه 2 رتبه در سهمیه: 32764
رتبه کشوری: 83850 تراز : 5670
نام درس درصد
ادبیات فارسی 18 درصد
عربی 0 درصد
معارف 8 درصد
زبان 3 درصد
ریاضیات 6 درصد
فیزیک 4- درصد
شیمی 5 درصد

کارنامه قبولی مهندسی صنایع | منطقه سه

جداول زیر تعدادی از کارنامه پذیرفته شدگان در سهمیه ی منطقه سه را نشان می دهند.

کارنامه اول | ظرفیت غیرانتفاعی

سال تحصیلی : 1398 رشته : مهندسی صنایع دانشگاه غیرانتفاعی خیام – مشهد
شهر داوطلب : شاهرود نوع دوره : غیرانتفاعی
سهمیه قبولی : منطقه 3 رتبه در سهمیه:  26790
رتبه کشوری: 69663 تراز : 5475
نام درس درصد
ادبیات فارسی 6 درصد
عربی 5 درصد
معارف 11 درصد
زبان 3 درصد
ریاضیات 0 درصد
فیزیک 12 درصد
شیمی 4.6 درصد

کارنامه دوم | ظرفیت روزانه

سال تحصیلی : 1398 رشته : مهندسی صنایع مجتمع آموزش عالی گناباد
شهر داوطب : سبزوار نوع دوره :روزانه
سهمیه قبولی : منطقه 3 رتبه در سهمیه: 25161
رتبه کشوری : 97340 تراز : 5563
نام درس درصد
نوع دوره روزانه
ادبیات فارسی 21 درصد
عربی 29.9 درصد
معارف 14.2 درصد
زبان 7 درصد
ریاضیات 5- درصد
فیزیک 9.1 درصد
شیمی 2.3 درصد

کارنامه سوم | ظرفیت نوبت دوم

سال تحصیلی : 1398 رشته : مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی بیرجند
شهر داوطلب : مشهد نوع دوره : نوبت دوم
سهمیه قبولی : منطقه 3 رتبه در سهمیه : 18911
رتبه کشوری : 78010 تراز : 5890
نام درس درصد
ادبیات فارسی 9 درصد
عربی 10 درصد
معارف 0 درصد
زبان -3 درصد
ریاضیات 0 درصد
فیزیک 2.3 درصد
شیمی 6 درصد

داوطلبانی که به دنبال اطلاعات دقیق تر و کامل تری از کارنامه های قبولی و رتبه و تراز قبولی مهندسی صنایع هستند می توانند با تیم مشاوره، برنامه ریزی و انتخاب رشته مرکز مشاوره تحصیلی دانتل از طریق شماره تلفن 02126295595 تماس حاصل نمایند.

منبع: کارنامه قبولی مهندسی صنایع