سفارش تبلیغ
صبا ویژن

برگزاری آزمون مدارس نمونه دولتی 1400 – 1401

در سراسر کشور مدارس خوب و برجسته زیادی وجود دارد که از بهترین آنها می‌توان به مدارس نمونه دولتی اشاره کرد. این مدارس به دلیل ارائل امکانات آموزشی بالا بسیار مورد توجه دانش آموزان و خانواده ها قرار دارد. ورود به این مدارس تحت شرایط خاصی صورت می‌گیرد به طوری که در مقطع ششم داوطلبان بایستی با مراجعه حضوری و پذیرش براساس سوابق تحصیلی و در مقطع دهم نیز با شرکت در آزمون نمونه دولتی نهم به دهم و کسب قبولی در این آزمون وارد این مدارس شوند. در راستای همین توضیحات و به منظور راهنمایی بیشتر متقاضیان تحصیل در مدارس نمونه دولتی، در ادامه این مطالب اطلاعاتی پیرامون برگزاری آزمون مدارس نمونه دولتی 1400 – 1401 ارائه کرده ایم.

 

برای دریافت مشاوره در زمینه برگزاری آزمون مدارس نمونه دولتی 1400 – 1401 می‌توانید با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی دانتل با شماره 02126295595 تماس بگیرید.

منبع: برگزاری آزمون مدارس نمونه دولتی 1400 – 1401 

ادامه مطلب...

برگزاری آزمون مدارس نمونه دولتی 1400 – 1401

در سراسر کشور مدارس خوب و برجسته زیادی وجود دارد که از بهترین آنها می‌توان به مدارس نمونه دولتی اشاره کرد. این مدارس به دلیل ارائل امکانات آموزشی بالا بسیار مورد توجه دانش آموزان و خانواده ها قرار دارد. ورود به این مدارس تحت شرایط خاصی صورت می‌گیرد به طوری که در مقطع ششم داوطلبان بایستی با مراجعه حضوری و پذیرش براساس سوابق تحصیلی و در مقطع دهم نیز با شرکت در آزمون نمونه دولتی نهم به دهم و کسب قبولی در این آزمون وارد این مدارس شوند. در راستای همین توضیحات و به منظور راهنمایی بیشتر متقاضیان تحصیل در مدارس نمونه دولتی، در ادامه این مطالب اطلاعاتی پیرامون برگزاری آزمون مدارس نمونه دولتی 1400 – 1401 ارائه کرده ایم.

 

برای دریافت مشاوره در زمینه برگزاری آزمون مدارس نمونه دولتی 1400 – 1401 می‌توانید با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی دانتل با شماره 02126295595 تماس بگیرید.

منبع: برگزاری آزمون مدارس نمونه دولتی 1400 – 1401

ادامه مطلب...