سفارش تبلیغ
صبا ویژن

دفترچه تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 99

داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد رشته های علوم پزشکی وزارت بهداشت، پس از نتیجه نگرفتن در مرحله اول انتخاب رشته، در تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد وزارت بهداشت شرکت می کنند. مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور برای این دسته ای از داوطلبان کد رشته محل هایی که هنوز ظرفیت خالی دارند، دفترچه ای با عنوان دفترچه انتخاب رشته تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 99 را منتشر می کند. در ادامه به موضوع دفترچه تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد وزارت بهداشت و شرایط مندرج در آن خواهیم پرداخت.

 

برای دریافت مشاوره در زمینه دفترچه تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 99 می‌توانید با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی دانتل با شماره 02126295595 تماس بگیرید. 

منبع: دفترچه تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 99 

ادامه مطلب...