سفارش تبلیغ
صبا ویژن

تاثیر سهمیه در آزمون نمونه دولتی 1400 – 1401

تحصیل در مدارس نمونه دولتی، به دلیل امکانات خوبی که به دانش آموزان ارائه می‌دهد، رویای بسیاری از محصلان در مقاطع مختلف می‌باشد. در سالهای اخیر نیز با توجه به افزایش متقاضیان و همینطور ظرفیت محدود مدارس نمونه دولتی، دانش آموزان به دنبال راه هایی برای ورود به این مدارس هستند. یکی از عواملی که در ورود دانش آموزان به مدارس نمونه دولتی تاثیر گذار است، سهمیه های شاهد، جانبازان و روستایی می‌باشد که در ادامه اطلاعاتی را پیرامون تاثیر سهمیه شاهد و جانبازان و روستایی در آزمون نمونه دولتی 1400 – 1401 ارائه می‌دهیم.

 

برای دریافت مشاوره در زمینه تاثیر سهمیه در آزمون نمونه دولتی 1400 – 1401 می‌توانید با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی دانتل با شماره 02126295595 تماس بگیرید.

منبع: تاثیر سهمیه در آزمون نمونه دولتی 1400 – 1401

ادامه مطلب...

تاثیر سهمیه در آزمون نمونه دولتی 1400 – 1401

تحصیل در مدارس نمونه دولتی، به دلیل امکانات خوبی که به دانش آموزان ارائه می‌دهد، رویای بسیاری از محصلان در مقاطع مختلف می‌باشد. در سالهای اخیر نیز با توجه به افزایش متقاضیان و همینطور ظرفیت محدود مدارس نمونه دولتی، دانش آموزان به دنبال راه هایی برای ورود به این مدارس هستند. یکی از عواملی که در ورود دانش آموزان به مدارس نمونه دولتی تاثیر گذار است، سهمیه های شاهد، جانبازان و روستایی می‌باشد که در ادامه اطلاعاتی را پیرامون تاثیر سهمیه شاهد و جانبازان و روستایی در آزمون نمونه دولتی 1400 – 1401 ارائه می‌دهیم.

 

برای دریافت مشاوره در زمینه تاثیر سهمیه در آزمون نمونه دولتی 1400 – 1401 می‌توانید با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی دانتل با شماره 02126295595 تماس بگیرید.

منبع: تاثیر سهمیه در آزمون نمونه دولتی 1400 – 1401

ادامه مطلب...