سفارش تبلیغ
صبا ویژن

کارت ورود به جلسه آزمون مدارس نمونه دولتی 1400 – 1401

داوطلبانی که در آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی ثبت نام می‌کنند بایستی برای شرکت در جلسه این آزمون، کارت ورود به جلسه آزمون نمونه دولتی را پیش از برگزاری آزمون از سایت های مربوطه دریافت کنند. از کارت ورود به جلسه هر فرد در جهت شناسایی او استفاده می‌شود و چنانچه فردی کارت ورود به جلسه خود را به همراه نداشته باشند حق ورود به جلسه آزمون را نخواهد داشت. در ادامه به ارائه اطلاعاتی پیرامون زمان و نحوه دریافت کارت ورود به جلسه آزمون مدارس نمونه دولتی 1400 – 1401 می‌پردازیم.

 

برای دریافت مشاوره در زمینه آزمون مدارس نمونه دولتی می‌توانید با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی دانتل با شماره 02126295595 تماس بگیرید.

منبع: کارت ورود به جلسه آزمون مدارس نمونه دولتی 1400 – 1401

ادامه مطلب...

کارت ورود به جلسه آزمون مدارس نمونه دولتی 1400 – 1401

داوطلبانی که در آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی ثبت نام می‌کنند بایستی برای شرکت در جلسه این آزمون، کارت ورود به جلسه آزمون نمونه دولتی را پیش از برگزاری آزمون از سایت های مربوطه دریافت کنند. از کارت ورود به جلسه هر فرد در جهت شناسایی او استفاده می‌شود و چنانچه فردی کارت ورود به جلسه خود را به همراه نداشته باشند حق ورود به جلسه آزمون را نخواهد داشت. در ادامه به ارائه اطلاعاتی پیرامون زمان و نحوه دریافت کارت ورود به جلسه آزمون مدارس نمونه دولتی 1400 – 1401 می‌پردازیم.

 

برای دریافت مشاوره در زمینه آزمون مدارس نمونه دولتی می‌توانید با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی دانتل با شماره 02126295595 تماس بگیرید.

منبع: کارت ورود به جلسه آزمون مدارس نمونه دولتی 1400 – 1401

ادامه مطلب...

کارت ورود به جلسه آزمون مدارس نمونه دولتی 1400 – 1401

داوطلبانی که در آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی ثبت نام می‌کنند بایستی برای شرکت در جلسه این آزمون، کارت ورود به جلسه آزمون نمونه دولتی را پیش از برگزاری آزمون از سایت های مربوطه دریافت کنند. از کارت ورود به جلسه هر فرد در جهت شناسایی او استفاده می‌شود و چنانچه فردی کارت ورود به جلسه خود را به همراه نداشته باشند حق ورود به جلسه آزمون را نخواهد داشت. در ادامه به ارائه اطلاعاتی پیرامون زمان و نحوه دریافت کارت ورود به جلسه آزمون مدارس نمونه دولتی 1400 – 1401 می‌پردازیم.

 

برای دریافت مشاوره در زمینه کارت ورود به جلسه آزمون مدارس نمونه دولتی 1400 – 1401 می‌توانید با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی دانتل با شماره 02126295595 تماس بگیرید.

منبع: کارت ورود به جلسه آزمون مدارس نمونه دولتی 1400 – 1401

ادامه مطلب...